چرا هیچ‌وقت منظم وبلاگ‌نویسی نکردم؟

چرا هیچ‌وقت منظم وبلاگ‌نویسی نکردم؟
اگر بگم مشغله دروغ گفتم، شاید کلمات نپذیرفتنم.