یک ماه بدون شبکه‌های‌ اجتماعی

یک ماه بدون شبکه‌های‌ اجتماعی
یک ماه پیش تصمیم گرفتم از توییتر و اینستاگرام برای مدتی دور باشم تا بت...