من مدیون وبلاگ‌نویسی هستم (برای روز وبلاگستان فارسی)

من مدیون وبلاگ‌نویسی هستم (برای روز وبلاگستان فارسی)
از چیزی نوشتم که من رو پرورش داده و همیشه به اون بدهکار خواهم موند.