پیکسل‌ها رو تهدید می‌کنم تا تجربه‌ای بهتر برای محصولات دیجیتال مشتری‌هایم ایجاد کنند.